december 2015

Boeterente die de bank u in rekening brengt omdat u uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) aflost, oversluit of wijzigt, is aftrekbaar. Dat geldt ook voor de boeterente die bij rentemiddeling wordt 'uitgesmeerd'. Normaal gesproken is de boeterente die u in één keer betaalt bijvoorbeeld bij het oversluiten van...

Onze organisatie heeft naast betaalde krachten een groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen een kleine maandelijkse vergoeding. Is deze vergoeding onbelast of moet ik deze eerst aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte? En hoe behandel ik een kerstpakket voor een vrijwilliger of een bedrijfsuitje...

Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt een aantal fiscale maatregelen met betrekking tot de eigen woning. Zo wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om aan de informatieplicht voor uw eigenwoningschuld te voldoen. Dat is goed nieuws voor iedereen die bij een familielid of bijvoorbeeld zijn of...

Voor werkkleding geldt een nihilwaardering. Dit betekent dat de verstrekking van werkkleding onbelast kan. Dit geldt niet voor een vergoeding voor werkkleding. Een vergoeding is individueel belast bij uw werknemers, tenzij u de vergoeding aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De vergoeding is dan belast...

Niet alleen het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat omhoog per 1 januari 2016, maar ook het percentage van de 'lage' inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De dga of de ondernemer in de inkomstenbelasting is volgend jaar dan ook meer kwijt aan de Zvw. Als dga bent u...

Kapitaalverzekering eigen woning Voor een kapitaalverzekering eigen woning geldt een vrijstelling bij uitkering. Deze vrijstelling geldt per belastingplichtige en is niet overdraagbaar. Dit betekent dat feitelijk alleen van de dubbele vrijstelling gebruikt gemaakt kan worden als beide partners recht hebben op de uitkering. In de praktijk...

Dat is afhankelijk van de hoogte van de totale korting op jaarbasis. Als uw werknemers een korting krijgen die anderen (niet-werknemers) ook krijgen, dan vormt deze korting geen loon en raakt deze de werkkostenregeling niet. De standaardkorting van 5% die uw vaste klanten ook krijgen, vormt...

Oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren (afschaffen) van het eigenbeheerpensioen. Dit zijn de twee richtingen die staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs presenteerde als oplossing voor de knelpunten van het huidige pensioen in eigen beheer. Met een beetje voortvarendheid komt er wellicht per 1 januari 2017...

Met ingang van 1 januari 2016 worden de WBSO en de RDA (Research & Developmentaftrek) samengevoegd tot één regeling onder de naam WBSO. Voor beide innovatieregelingen gelden dan dezelfde voordeelpercentages. Die samenvoeging heeft geen windeieren gelegd, want de belangstelling voor de WBSO is onverminderd groot,...

De meeste dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Maar let op: de dga moet wel statutair bestuurder zijn bij zijn bv en hij moet voldoende stemrecht hebben in de algemene vergadering. Is de dga geen statutair bestuurder, dan moet zijn verzekeringsplicht worden beoordeeld op...