oktober 2015

In de wintermaanden wordt weer veel vraag verwacht naar seizoensarbeid. Bijvoorbeeld in de horeca, bij de post en de kinderopvang. Maakt u gebruik van seizoenarbeiders? Houdt u er dan rekening mee dat de nieuwe ketenregeling en de transitievergoeding per 1 juli 2015 ook van toepassing...

De meeste dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Maar let op: de dga moet wel statutair bestuurder zijn bij zijn bv en hij moet voldoende stemrecht hebben in de algemene vergadering. Is de dga geen statutair bestuurder, dan moet zijn verzekeringsplicht worden beoordeeld op...

Het was de bedoeling dat opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf 1 januari 2016 zouden gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. De VAR zou dan worden afgeschaft. Er zijn echter nog te veel onduidelijkheden en de consequenties van de afschaffing zijn niet compleet...

Het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting wordt uitgebreid. Afgelopen vrijdag, 16 oktober 2015, is hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Eerder was al goedgekeurd dat Nederlandse vennootschappen ook in bepaalde 'buitenlandsituaties' een fiscale eenheid kunnen vormen. Dit wordt nu vastgelegd in de wet. Uitbreiding Door de uitbreiding kunnen in...

Schenkingen aan goede doelen met een ANBI-status zijn aftrekbaar, maar er geldt wel een maximum en een drempel. Dat geldt niet voor een periodieke schenking. Het is tegenwoordig niet langer noodzakelijk naar een notaris te gaan om een periodieke schenking vast te leggen. Dit maakt...

Vrijwaring Rechtstreekse storting na 1 januari 2016 op een WKA-depot levert u als inlener of aannemer geen vrijwaring meer op. Vrijwaring voor de inleners-of ketenaansprakelijkheid kan wel worden verkregen door een deel van het factuurbedrag te storten op de G-rekening (geblokkeerde rekening) van de uitlener of...

Verhoging heffingsvrij vermogen De ouderentoeslag is een verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit is het bedrag waarover u in box 3 geen belasting hoeft te betalen. U komt hiervoor in aanmerking als u op 31 december 2015 AOW-gerechtigd bent. Let op! De regeling geldt niet meer zoals...

Tip:U kunt uw aanvragen pas indienen nadat uw registratie is geaccordeerd. Dit kan vijf werkdagen duren. Wees op tijd met uw aanvraag en doorloop nu al de registratieprocedure. Waar is de subsidie voor bedoeld?  De subsidieregeling houdt in dat u een externe adviseur kunt inschakelen voor bepaalde...

De blauwe Belastingdienst-envelop die u met enige regelmaat op de deurmat vindt, gaat verdwijnen. In de toekomst gaat de communicatie tussen u en de Belastingdienst vrijwel volledig digitaal. Met deze digitale communicatie heeft de Eerste Kamer op dinsdag 13 oktober 2015 ingestemd. Nu de Eerste Kamer...

Het is vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk om als inlener of aannemer rechtstreeks bedragen te storten op een zogenoemde WKA-depotrekening bij de Belastingdienst. De WKA-depots worden opgeheven. Wilt u uw inleners-of ketenaansprakelijkheid beperken dan kan dit alleen nog met storting op de G-rekening...