oktober 2015

Zonnepanelenbezitters kunnen vanaf 20 juni 2013 de btw op de aanschaf en installatie terugvragen bij de Belastingdienst. Hoe zit het nu als u voor die datum zonnepanelen heeft aangeschaft? U kunt wellicht de btw alsnog terugvragen door een beroep te doen op een recente uitspraak...

Sportverenigingen en –stichtingen kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelen of toepassingen van duurzame energie ten behoeve van hun sportaccommodaties. Subsidie is mogelijk voor overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 september 2015. De subsidie geldt onder meer voor zonnepanelen maar...

De Belastingdienst meldt dat de VAR voor 2014 of 2015 geldig blijft totdat het werken met modelovereenkomsten (de vervanging van de VAR) wordt ingevoerd. Uiteraard is de VAR alleen geldig als u dezelfde werkzaamheden uitvoert. Verandert het werk, of de omstandigheden en de voorwaarden waaronder...

Vanaf 1 januari wordt het voor tweeverdieners makkelijker een hypotheek te krijgen. Volgens een brief die minister Blok naar de Tweede Kamer gestuurd heeft, zal namelijk de berekening van het financieringslastpercentage worden aangepast. Het financieringslastpercentage bepaalt de maximale hypotheek die iemand kan krijgen. Vanaf volgend...

Heeft u een vrachtauto, dan moet u mogelijk vanaf 2016 motorrijtuigenbelasting gaan betalen naar het tarief van een personenauto. Dit is het geval wanneer de vrachtauto bevestigingspunten heeft voor extra zitplaatsen. Een vrachtauto is een motorrijtuig van meer dan 3.500 kg. Wanneer deze is ingericht voor...

Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. U kunt alleen aanwijzen in de vrije ruimte als dit gebruikelijk...

De Belastingdienst gaat digitaal. Ontvangt u één of meer toeslagen dan moet u hier nu al rekening mee houden. De berichten over uw toeslagen worden binnenkort alleen nog maar naar uw Berichtenbox gestuurd op MijnOverheid. Heeft u deze nog niet, activeer dan uw digitale postbus...

Bron: SRA - Publicatiedatum: 26-10-2015 De drempel om per kwartaal een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen gaat omlaag van € 100.000 naar € 50.000 per 1 januari 2016. Vanaf volgend jaar zullen dus meer ondernemers maandelijks hun opgaaf ICP moeten inzenden. Verricht u intracommunautaire leveringen...

In EU-landen (behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) is bij erfenissen met een grensoverschrijdend tintje voortaan het erfrecht van het land waar de overledene de gewone verblijfplaats heeft van toepassing. Wanneer u permanent in uw vakantiehuis in Frankrijk zou gaan wonen, dan wordt dit...

Wat verandert er in grote lijnen? De regering heeft al wetgeving aangenomen en nadere maatregelen aangekondigd voor verdere vergroening van autobelastingen. Dat betekent: verdere belastingverzwaring naar rato van de CO2-uitstoot. In 2016 komt er een 4%-bijtelling voor volledig elektrische auto’s en worden de overige bijtellingspercentages verhoogd....